up
Homepage: Secció de Física Aplicada del Vallès

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa

Departament de Física i Enginyeria Nuclear

Taller de simulació medi ambientalwork.gif Aquesta pàgina està permanentment en obres.


Benvinguts al servidor de WWW de l'assignatura Taller de simulació medi ambiental. Aquestes pàgines volen recolzar tant la docència presencial com l'estudi personal. Els seus continguts estan estructurats al voltant de sis àrees virtuals:

Author.gif El despatx

Text.gif El tauler d'anuncis

BookArrows.gif La sala d'estudis

Workshop.gif El laboratori

FileFolders.gif L'arxiu

Bookshelf.gif La biblioteca
writeletter.gif Per a qualsevol dubte o suggeriment, podeu escriure al coordinador de l'assignaturaTaller de simulació medi ambiental
2002-02-12