Secció de Fisica Aplicada del Vallès

La  Secció de Física Aplicada  del Vallès  forma part del Departament de Física i Enginyeria Nuclear i està formada per unes 30 persones entre professors, personal investigador, becaris graduats, i personal d'administració i serveis.

Els professors de la secció es reparteixen en tres subseccions que imparteixen les assignatures de física a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Terrassa (subsecció ETSEIT), a l'Escola Universitaria  d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (subsecció EUETIT) i a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (subsecció ETSAV).

La recerca de la secció abasta els camps de l'Òptica Física i la Física dels Dielèctrics i es desenvolupa en els grups de recerca següents:
- Group of Nonlinear Optics and Lasers
- Group of Dielectric Physics

En aquests camps dirigim tesis doctorals i impartim cursos dels programes de doctorat següents:
- Física Aplicada i Simulació en Ciències
- Enginyeria Òptica

 

Inici / Informació / Personal / Docència / Recerca / Notes / Links