1 L'atmosfera

L'atmosfera terrestre consisteix en una barreja de diversos gasos que envolten la Terra fins a una alçada d'uns 10.000 $km$, distància comparable a la del diàmetre terrestre. Va començar a formar-se fa uns 4600 milions d'anys. La major part de l'atmosfera primitiva es va perdre a l'espai. L'atmosfera actual prové principalment d'altres gasos que es van alliberar de les roques que formen el nostre planeta.

Abans de l'aparició de les primeres formes de vida, l'atmosfera estava formada per vapor d'aigua, $CO_2$, $N_2$ i una petita proporció d'hidrogen i $CO$. A la seva composició no hi havia oxigen. Era una atmosfera lleugerament reductora fins que l'activitat fotosintètica dels éssers vius va introduir oxigen i ozó (al voltant de fa uns 2500 milions d'anys). Des de fa 1000 milions d'anys l'atmosfera té una composició similar a l'actual.

També ara els éssers vius segueixen desenvolupant una funció fonamental en el funcionament de l'atmosfera. Les plantes i altres organismes fotosintètics prenen $CO_2$ a l'atmosfera i a canvi hi alliberen oxigen.Sots-seccions
Taller de simulació medi ambiental
2009-02-27